• Comptabilitat
 • Llibres oficials
 • Confecciķ pressupostos
 • Comptes anuals
 • Anālisi financer
 • Estudis de costos
 • Estudis de viabilitat
 • Auditories
 • Liquidacions:
  • I.V.A.
  • I.R.P.F.
  • Renda
  • etc...
 • Inspeccions fiscals